ELEMENTAL DIET

Elemental diet – čo to vlastne je?

Vyvoláva vo Vás tento obrázok chuť na skvelý ovocný mliečny kokteil? Chladený, príjemné sladký a zároveň jemné kyslý s chuťou a vôňou čerstvého ovocia?

Tešíte sa, že takýto chutný zázrak tvorí základ elemental diet?

Takmer.

Iba si budete musieť odpustiť  z toho všetkého čo tvorí mliečny koktail  mlieko a čerstvé ovocie. A ak máte citlivé črevá, aj chladný nápoj. A čo Vám ostane?

Koktail. Shake.

🙂

Znie desivo, že toto by mal byť Váš zdroj potravy ideálne na 6 až 9 týždňov ? Viem.

Ale prečo je tento spôsob stravovania tak jedinečný a s akými ťažkými stavmi si dokáže poradiť, stojí aspoň za prečítanie. 

Elemental diet/Elementárna strava – vedecké štúdie

Crohnova choroba (CD) je chronický zápalový stav gastrointestinálneho traktu, ktorý spôsobuje vážne výživové komplikácie. Je charakterizovaná obdobiami remisie (kľudu) a recidivujúcimi relapsmi (obdobie vzplanutia ochorenia). Hlavnými cieľmi pri zvládaní CD je navodenie remisie a predchádzanie relapsom, pretože to súvisí so zlepšenou kvalitou života.

Kortikosteroidy boli po desaťročia  hlavnou terapeutickou možnosťou na navodenie u remisie u pacientov s aktívnym CD.¹

Ďalšou možnosťou liečby CD je výživová terapia alebo inak povedané enterálna výživa. Niekoľko štúdií ukázalo, že táto forma liečby nie je spojená s vedľajšími účinkami.²‚³ Enterálna výživa (EV) v praxi znamená podanie roztokov s presne určeným zložením živín (cukry, tuky, bielkoviny, minerály, stopové prvky, vitamíny) do tráviaceho traktu. Enterálna výživa patrí k prirodzenej výžive, lebo je prijímaná prirodzene – enterálne (perorálne/orálne/cez ústa).

Vedecké štúdie

 • V talianskej štúdii  bola  37 deťom s aktívnou Crohnovou chorobou nasadená výživová terapia (12 polymeric diet; 13 semi-elemental diet; 12 elemental diet) a 10 deťom bol nasadený methylprednison (steroidy). V zmysle výsledkov štúdie bola pozorovaná  podobná miera klinickej remisie   po 8 týždňoch liečby v oboch skupinách : u 86,5% detí, ktoré dostávali výživovú terapiu, oproti 90% u detí liečených kortikosteroidmi.
  Čo je ale zaujímavé : Až  u 64,8%  (26 z 37) pacientov s výživovou terapiou sa vyskytlo zlepšenie zápalu slizníc v porovnaní so zlepšením len u  40%  (4 z 10) detí na steroidoch. A zároveň sedem jedincov,  ktorí boli na  nutričnej terapii dosiahlo na konci liečby úplné hojenie slizníc,  pričom  u žiadneho  pacienta  na kortikosteroidoch toto nebolo dosiahnuté.
  V porovnaní s liečbou kortikosteroidmi, trvanie klinickej remisie bolo dlhšie v skupine, ktorá bola liečená nutričnou terapiou bez rozdielu medzi jednotlivými použitými formulami   (polymeric, semi-elemental, elemental diet).
  Záver štúdie :
  U detí s aktívnou Crohnovou chorobou je nutričná terapia účinnejšia ako kortikosteroidy na zlepšenie črevného zápalu a udržanie trvalej klinickej remisie.¹
 • V piatich randomizovaných  klinických štúdiách (typ štúdie, kedy sa pri prideľovaní rôznych druhov liečby pacientom v klinických štúdiách používa náhodný výber. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že si skupiny budú podobné a zlepšuje sa možnosť porovnávania výsledkov. Vynikajúce vysvetlenie typov štúdii nájdete tu) zahŕňajúcich 147 pacientov bola enterálna výživa rovnako účinná ako kortikosteroidy pri navodení remisie. Pridanie dvoch ďalších nerandomizovaných  štúdií významne nezmenilo výsledok.
  Záver:
  Nie je žiadny rozdiel v účinnosti medzi enterálnou výživou a terapiou kortikosteroidmi pri liečbe akútnej Crohnovej choroby u detí. Zlepšený rast a vývoj, bez vedľajších účinkov steroidnej terapie, umožňujú enterálnej výžive lepšiu voľbu pre terapiu prvej línie u detí s aktívnou Crohnovou chorobou.²

V nadväznosti na uvedené,  Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  a mnohé centrá v celej Európe začali používať enterálnu výživu na liečbu aktívnych CD. Následné štúdie potom ukázali, že nutričná terapia môže byť vhodná ako primárna liečba aktívnej CD. Ako výsledok,  v roku 2014 vydala Európska organizácia pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu (ECCO) revidované usmernenia, ktoré odporúčajú exkluzívnu enterálnu výživu (EEN) ako liečbu prvej línie pre navodenie remisie u detských pacientov s CD.

Vedecké štúdie
 • V rámcie štúdie vykonávanej v Asane (Južná Kórea) boli potvrdené úspechy výlučnej  enterálnej výživovej terapie (EEN). V rámci tejto štúdie  boli posudzovaní retrospektívne pediatrickí pacienti s CD, ktorí dostali perorálne (ústami) EEN v rokoch 2000 – 2014.  Na základe toho bola stanovená miera remisií navodených  EEN a čiastočnou enterálnou výživou (PEN) počas 2-ročného obdobia štúdie.
  Táto retrospektívna štúdia ukázala, že u pacientov s adherenciou, teda tých u tých pacientov ktorí dodržiavali pokyny lekára ohľadom EEN,  perorálna EEN navodila klinickú remisiu približne u 95% pacientov a perorálna PEN udržiavala remisiu približne u 78%  pacientov počas priemerného sledovaného obdobia dvoch rokov.
  Zo 66 pacientov, ktorí začali EEN, absolvovalo EEN 61 (92%). Klinická remisia sa dosiahla u 88% (58/66) pacientov.
  Záver štúdie :
  Ústna EEN aj PEN účinne  navodili a udržali remisiu u pediatrickej populácie. Nedodržanie pokynov lekára bolo obmedzujúcim faktorom úspechu terapie.⁵
 • Štyri pacientky s Crohnovou chorobou boli počas tehotenstva liečené elemental diet. Dve mali aktívnu chorobu a dve mali príznaky obštrukcie tenkého čreva. U všetkých pacientok nastala klinická remisia počas niekoľkých dní od začatia liečby. Liečebné obdobie u jednotlivých pacientok bolo v rozpätí od dvoch do štyroch týždňov, pričom u dvoch pacientiek bola podávaná elementárna strava ako doplnok k bežným potravinám aj následne. Všetky pacientky porodili zdravé dieťa. Toto poukazuje na to, že elemental diet/elementárna strava je bezpečnou formou liečby Crohnovej choroby počas tehotenstva a môže sa považovať za alternatívu k bežným liečebným postupom, ktoré nesú teoretické riziko teratogenézy (vznik deformity u vyvíjajúceho sa embrya)

Výhody enterálnej výživy u pacientov s Crohnovou chorobou boli uvedené  aj v chirurgickej literatúre, keď pacientom podali enterálnu výživu na optimalizáciu ich nutričného stavu pred operáciou. Títo pacienti  sa neočakávane „zlepšili“, pričom niektorí sa dokonca vyhli plánovanému chirurgickému zákroku.⁷

Elemental diet/Elementárna strava – podstata a účinky

Elemental diet je jedna z foriem enterálnej výživy.  Ide o medicínsku stravu,  pozostávajúcu z „predtrávených“  živín v ľahko absorbovateľnej forme. Obsahuje všetky živiny, ktoré ľudia potrebujú pre život, a to v takej forme, aby boli absorbované v hornej časti (začiatku) tenkého čreva V rámci enterálnej výživy  sa využívajú tzv. dietetické potraviny, najčastejšie vo forme roztoku alebo vo forme prášku, ktorý sa na roztok upraví rozpustením v studenej alebo teplej vode.

Takto „predtrávené“ živiny sú ľahko vstrebávané aj chorou sliznicou tenkého čreva. Črevo je v porovnaní s príjmom obvyklej potravy minimálne zaťažované procesom trávenia a vstrebávaním živín a je schopné zaistiť výživu organizmu. Tento relatívny črevný pokoj vytvára priestor na hojenie slizničného zápalu. Druhým dôvodom priaznivého pôsobenia enterálnej výživy je obmedzenie prísunu baktérií, konzervačných látok, farbív (tzv. „éčok“) do tráviaceho traktu v porovnaní s bežnou stravou, čo vedie k zníženiu zápalových vplyvov.

Enterálna výživa sa podáva najčastejšie perorálne formou ,,sipping-u“ (pomalé popíjanie).

Zároveň tým, že dochádza k absorpcií živín už v hornej časti tenkého čreva, zabezpečí sa  „vyhladovanie“  premnožených baktérii v tenkom čreve a dopraje sa  črevu oddych a priestor na hojenie. Preto je elemental diet s veľkým úspechom používaná aj pri liečbe tzv. SIBO  (small intestinal bacterial overgrowth) –  syndrómu bakteriálneho prerastania čreva – teda poruchy nadmerného rastu baktérii v tenkom čreve.

Aký je rozdiel medzi Elemental & Semi-Elemental Diet & Polymérnou diétou ?

Elemental diet je jednou z troch možných foriem „exkluzívnej enterálnej výživy (EEN)“.

EEN zahŕňa okrem elemental diet tiež semi-elementárnu diétu a  polymérnu diétu.

Rozdiel medzi nimi je predovšetkým vo veľkosti obsiahnutých  proteínových molekúl. Stavebné prvky ktoré tvoria proteíny sú aminokyseliny.

→ Pri polymérnej diéte proteíny nie sú rozštiepené (proteíny sóje, albumíny, a pod.). V niektorých polymérnych dietetických potravinách  preto môžu byť prítomné i alergizujúce  proteíny. Sacharidy sú vo forme polysacharidov (škrob); stretávame sa aj s dextrínom, ale aj jednoduchšími di-a monosacharidmi. Tukovú zložku predstavujú rastlinné oleje (olivový, slnečnicový, a pod.) alebo potom rýchlo hydrolyzovateľné triacylglyceroly s mastnými kyselinami so stredne dlhým reťazcom. Vďaka dĺžke reťazca nevyžadujú uvoľňovanie pankreatickej šťavy a žlče, sú hneď absorbované cez sliznicu tenkého čreva do krvného obehu (Trojan, 2003). Vitamíny a minerály sú taktiež zastúpené. Príklad : Fresubin Original Drink®(Fressenius Kabi), Nutridrink, Modulen

→ Pri olygomérnej  diéte sú proteíny sú štiepené na oligopeptidy rôznej dĺžky, pričom dipeptidy [zložené z 2 aminokyselín (AMK)] a tripeptidy (zložené z 3 AMK) majú svoj vlastný prenášač na úrovni buniek čreva, preto je ich prechod do krvi cez sliznicu čreva efektívnejší. Tohto sa využíva  najmä pri pacientoch s poruchami trávenia a/alebo poruchami vstrebávania živín z čreva do krvi (pankreatická nedostatočnosť, zápalové procesy) (Makola, 2005).
Sacharidy sú vo forme dextrínu alebo jednoduchších di- a monosacharidov. Tuky, ako v prípade polymérnej diéty. Vitamíny a minerály sú taktiež zastúpené.
Prípravky Elemental diet neobsahujú proteíny, iba  jednotlivé aminokyseliny.  Semi-elementárna diéta obsahuje krátke reťazce aminokyselín, zatiaľ čo polymérna diéta obsahuje celé proteíny.⁸

→ Elementárne diéty neobsahujú proteíny, iba jednotlivé aminokyseliny . Aminokyseliny sú však nositeľmi náboja, viažu preto na seba viac molekúl vody. V dôsledku toho sa s nimi spája vyššie riziko vzniku hnačiek (Svačina, 2010). Tuky sú zastúpené najmä ako v prípade polymérnej diéty. Sacharidy zastúpené ako pri oligomérnej diéte; vitamíny, minerály taktiež. ( Príklad : Elemental 028 Extra®, N.V. Nutricia , Vivonex Plus)

Moja osobné skúsenosť.  

Ako som sama pri písaní tohto článku zistila, tie z  prípravkov ktoré sú v rámci nutričnej výživy  zvyčajne na lekársky  predpis, spadajú do skupiny tzv. polymérnych dietetických potravín. Od diagnostikovania Crohnovej choroby v r. 1999 som užívala takmer všetky druhy dostupné na lekárky predpis v SR ako podporu riadnej výživy, avšak žiaden z nich nebola schopná tolerovať.  Poctivo som dodržiavala odporúčaný spôsob ich užívania tzv. sipping.  Ani to nepomohlo. Nestolerovala som ani Fresubin, ani Ensure plus, ani Modulen, ani Nutridrink.  Kazeín, glukózový sirup, cukor…… Ja osobne som vôbec nebola schopná na týchto prípravkoch nielenže pribrať, ale popri silných hnačkách som po ich použití mala šialené kŕče a ako to ja volám – „putujúce plyny“. To sú také čo Vám len roztiahnu brucho ako balón, pri pohybe črevami vydávajú zvuky ako v prázdnom hrnci a nie a nie ísť z brucha von. A bolí to a bolí. 

Až pri písaní tohoto článku som zistila, že existuje aj prípravok Vivonex Plus a  Elemental 028 Extra®, N.V. Nutricia, ktoré spadajú do skupiny prípravkov pre tzv. elemental diet. Mali by byť  preto pre črevo ľahšie  vstrebateľné v porovnaní s  tzv. polymérnymi dietetickými potravinami (Fresubin Original Drink, Nutridrink, Modulen.). Či niektorý však je hradený čiastočne alebo úplne zo zdravotného poistenia sa mi nepodarilo zistiť. Podľa údajov na stránke Všeobecnej zdravotnej poisťovne by prípravok Elemental 028 Extra mal byť preplácaný zo zdravotného poistenia. Ale v aktuálnom zozname kategorizovaných dietetických potravín vydanom Ministerstvom zdravotníctva som ho už nenašla.

Ak sa teda rozhodnete ísť cestou zabezpečenia si čo najkvalitnejšieho prípravku, ktoré Vaše telo toleruje, kúpe sa asi nevyhnete.  Ja som sa rozhodla pre kúpu prípravkov Absorb plus . Jednak preto, že dietetické potraviny uhrádzané zo zdravotného poistenia moje telo netolerovalo, ale najmä z dôvodu kvality tohoto prípravku. Viac o tomto prípravku píšem v samostatnom článku.

Pre a proti ohľadom elemental diet ako nástroja liečby IBD a SIBO 

Pre
 • 95%  miera úspechu pri navodení remisie u pacientov s CD preukázaná štúdiami;
 • Rovnaká miera úspechu pri navodení remisie u pacientov s   CD ako pri liečbe kortikosteroidmi, ale bez vedľajších účinkov, ktoré by inak boli  spojené s použitím steroidov;
 • 80-84% miera úspechu pri liečbe SIBO. V prípade liečby SIBO sa používa výlučne elemental diet alebo elementárna diéta. Nikdy nie polymérna alebo olygomérna nutričná výživa;
 • Prípravky je možné si „vyrobiť na mieru “ alebo zabezpečiť už hotové kúpou (Absorb plus) alebo na lekársky predpis;
 • V prípade obdobia vzplanutia CD sú ľudia veľakrát vyčerpaní a bez energie. Vďaka elemental diet budú môcť ušetriť energiu spojenú inak s prípravou jedál na hojenie a liečbu;
 • Za istých okolností umožní vyhnúť sa operácii⁷.

Proti
 • V prípade kúpy prípravkov je elemental diet nákladná;
 • Nie je dovolené jesť nič iné počas celej doby elemental diet;
 • Môže nastať  tzv.“die-off“ efekt;
 • Niektorým ľuďom môže vadiť chuť prípravkov;
 • Môže vyvolať hnačkové stavy.  Prípravky používané v rámci exkluzívnej enterálnej výživy tým,  že obsahujú veľké množstvá malých molekúl, ako sú cukry a aminokyseliny, majú vysoký osmotický tlak na črevo. Črevá sú zvyknuté na to, že obvykle obsahujú naraz menej „natrávenej“ potravy. Preto keď prípravok exkluzívnej enterálnej výživy príde do čriev, čerpá vodu do čreva a u niektorých pacientov to môže vyvolať hnačky. Tomu sa dá vyhnúť, ak sa prípravky exkluzívnej enterálnej výživy pomaly zavádzajú, aby si črevo mohlo zvyknúť na tento odlišný tlak.  Semi-elementárne diéty, kde sú aminokyseliny navzájom prepojené, majú menší osmotický účinok ako elementárne diéty, ale tiež môže byť potrebné, aby sa zavádzali  pomaly⁹.

Čo môžete očakávať počas trvania elemental diet

Z mojej skúsenosti  Vás môžem predovšetkým potešiť že elemental diet zvládnuteľná je. 

Ja osobne som si povedala, že urobím všetko čo môžem a čo sa mi ponúka, aby som sa pokúsila zachrániť  si črevo pred ďalšou resekciou. Viac o ťažkom stave, v akom som s elemental diet začínala sa dočítate tu.

Na čo sa ale pripravte, čo môže, ale nemusí nastať :
 • Bolesti hlavy (u mňa neboli);
 • Hnačka (nakoľko ja som začínala v stave, keď som sa nemohla pohnúť od toalety, toto ma nezaskočilo ani neodradilo);
 • Zápcha (u mňa absolútne nehrozila);
 • Kŕče (pri prípravku Absorb plus som tieto nemala, pri Modulene veľké);
 • Odporúčam Vám z vlastnej skúsenosti častejšie umývanie zubov, pretože prípravky obsahujú jednoduché cukry z čoho Vaše zuby nebudú šťastné;
 • Bolesti tela a  únava (u mňa nastal presný opak, nárast energie a celkové zlepšenie stavu);
 • Zhoršenie príznakov (s týmto som skúsenosť nemala).

Záver 

Exkluzívna enterálna výživa,  a v jej rámci predovšetkým elemental diet,  je veľmi účinným liečebným prostriedkom na navodenie remisie u pacientov s aktívnou Crohnovou chorobou.

Štúdiami bola preukázaná 86,5% až 95%  miera úspechu pri navodení remisie u pacientov s CD. Môže Vám pomôcť dokonca aj v prípadoch črevných obštrukcií a iných ťažkých stavoch.  Predpokladám, že s rovnakým úspechom by sa uplatnila aj pri liečbe Ulceróznej kolitídy.

S úspechom sa používa aj na liečbu SIBO (small intestinal bacterial overgrowth) –  syndrómu bakteriálneho prerastania čreva.

Ak sa rozhodnete tak ako ja pre kúpu kvalitných prípravkov, vyprázdni Vaše peňaženky. Bez akýchkoľvek pochýb.

Čo je ale podstatnejšie.  Môže Vám navodiť remisiu  (s pravdepodobnosťou úspechu  86,5% až 95%  preukázanou štúdiami).  Je totižto rovnako účinná ako liečba steroidmi.  Vaše telo  však nezaťaží vedľajšími účinkami, ktoré liečbu steroidmi sprevádzajú .

Mne osobne sa aj napriek 100% disciplíne pri dodržiavaní elemental diet úplnú remisiu nepodarilo navodiť. Príčinou neúspechu v mojom prípade bol podľa môjho názoru veľmi ťažký stav, o ktorom píšem tu. Obdobie zatiaľ najťažšieho relapsu trvalo niečo vyše dvoch rokov. V tom období mi  pre alergické reakcie na lieky a  predchádzajúce neúspechy jednotlivých liekov nemohli byť nasadené žiadne lieky okrem Pentasy, ktorá očividne nie je schopná zvládnuť stav ťažkého relapsu.

A aj keď sa  v kombinácii s parenterálnou výživou (cez žilu) sa môj stav výrazne zlepšil,  nakoniec som sa však aj tak odhodlala k operačnému riešeniu.

A čo Vy?

Zvažujete dať elemental diet šancu?  Skúsili ste to už? 

Ak máte chuť  dozvedieť  sa ihneď,  akonáhle  budem publikovať niečo nové, rada Vám dám vedieť. Stačí, ak sa prihlásite na odber noviniek.

[1] Short- and long-term therapeutic efficacy of nutritional therapy and corticosteroids in paediatric Crohn’s disease. Berni Canani R, Terrin G, Borrelli O, Romano MT, Manguso F, Coruzzo A, D’Armiento F, Romeo EF, Cucchiara S; Dig Liver Dis. 2006 Jun; 38(6):381-7.
[2]Enteral nutrition and corticosteroids in the treatment of acute Crohn’s disease in children. Heuschkel RB, Menache CC, Megerian JT, Baird AE J; Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000 Jul; 31(1):8-15.
[3]Effect of short-term partial enteral nutrition on the treatment of younger patients with severe Crohn’s disease. Kang Y, Kim S, Kim SY, Koh H; Gut Liver. 2015 Jan; 9(1):87-93.
[4]Consensus guidelines of ECCO/ESPGHAN on the medical management of pediatric Crohn’s disease, European Crohn’s and Colitis Organisation, European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Crohns Colitis. 2014 Oct; 8(10):1179-207.
[5]Therapeutic Efficacy of Oral Enteral Nutrition in Pediatric Crohn’s Disease: A Single Center Non-Comparative Retrospective Study.Hyun Jin Kim, Young Kim, Jin Min Cho, Seak Hee Oh, and Kyung Mo Kim;Yonsei Med J. 2016 Sep 1; 57(5): 1185–1191.
[6] Elemental diet in the management of Crohn’s disease during pregnancy. K Teahon, M Pearson, A J Levi, and I Bjarnason;Gut. 1991 Sep; 32(9): 1079–1081.
[7]Voitk AJEchave VFeller JHBrown RAGurd FNExperience with elemental diet in the treatment of inflammatory bowel disease. Is this primary therapy? Arch Surg1973;107:329333
[8]http://www.crohnovachoroba.sk/zakladni-lecebne-metody/enteralna-vyziva.html
[9]http://www.crohns.org.uk/crohns_disease/nutritional_therapy/which-dietary-treatment-should-i-choose

Odber noviniek

16 komentárov

 • Odpoveď :
  Ingrid
  28/08/2020 at 05:49

  Pre EU už predávajú verziu Absorb Element +, je to identické s Absorb Plus len zbavené o vanad, bor. Na UK LTYG Shoppe ak kúpiš za min. 199.00 GBP mas shipping zadarmo na SK. Teraz majú akciu na prvý nákup Absorb Element + mínus 10% ak použiješ kód CHEERS2AE+

 • Odpoveď :
  Inga
  02/03/2019 at 05:34

  Ahoj,
  moj syn s CD popija Peptamen, vyziva od Nestle. Zaujimal by ma tvoj nazor na zlozenie Peptamenu.
  Inac dakujeme za informacie na tomto webe, pomohli nam.
  Inga

  • Odpoveď :
   ♥ Viera [Faith] ♥
   04/03/2019 at 14:50

   Ahoj Inga,
   ďakujem za reakciu na článok :). Teší ma, že informácie sú užitočné.
   Pokiaľ ide o zloženie Peptamenu, ak ho tvoj syn dobre toleruje, zbytočne by som sa tým netrápila.
   Viem totiž sama podľa seba, že život s CD si vyžiada zvýšené životné náklady. Preto, ak sa nájde čokoľvek čo pomáha a zároveň je hradené z verejného zdravotného poistenia, je rozumné to využiť.
   Navyše, tak ako som písala v tomto článku https://cestauzdravenia.sk/elemental-diet-basics/, v talianskej štúdii bola 37 deťom s aktívnou Crohnovou chorobou nasadená výživová terapia rôznedho druhu – 12 polymeric diet; 13 semi-elemental diet; 12 elemental diet. Teda očividne to neboli len prípravky elemental diet. Z informácii zdieľanými ľuďmi s CD viem, že každý z nás užíva v prípade potreby rôzne prípravky . Je to skutočne individuálne. Podstatné je, komu ktorý prípravok robí dobre a pomáha.
   Z mojej skúsenosti je vždy dobré sa poradiť s lekármi o možnostiach. Oni vedia najlepšie aký je stav pacienta, účel prečo je enterálna výživa potrebná a podľa toho aj odporučiť vhodný prípravok. A ak náhodou „nesadne“, opäť po porade s lekárom skúsiť prípadne iný.
   Držím palce a prajem pekný deň.
   V.

   • Odpoveď :
    Inga
    05/03/2019 at 04:55

    Dakujem za odpoved 🙂

    • Odpoveď :
     Ingrid
     12/07/2020 at 16:46

     Ahoj,
     po prestudovani knihy od J.Patel Thompson, som sa rozhodla konecne pre Absorb Plus. Aj vdaka tvojej skusenosti s nim. trvalo, kym som sa nakopla ku kupe, ale aj cena ma odradzala dost + poplatok za shipping z UK, atd. Ale oplatilo sa. Syn konci prvu pixlu a to uziva len 2 odmerky denne. Tak mi 1 kilova pixla vydrzi 20 dni. Financne si to inac dovolit nemozem. Mixujem mu to na ranajky s ovocim, zeleninou – vacsinou, uhorka odkostkovana, avokado, znacne zrely banan, jablko, cucoriedky, melon (bez kostok) atd. Vzdy pridam aj lanovy olej. Bud tam dam vodu, alebo napoje ryzovy, mandlovy, ovseny. Obcas primixujem aj Boswelliu Serratu (zivicu z kadidlovnika piloviteho). Syn na to reaguje vyborne, chuti mu to, nie ako Peptamen, z ktoreho ho nadvihovalo (ale poslusne pil dokial vladal a MUDr. to odporucala) a zvysne flase (ktore uz nezvladol a uz expirovali) skoncili v umyvadle 🙁
     Ten Absorb Plus je super, nevieme si vynachvalit. Citala som cely ebook, ktory mi poslali z LTYG. Akoze pecka premakane zlozenie!
     No a co s tyka synovej vahy, tak za 15 dni x 2 odmerky denne pribral 1kg! Ziadne bolesti, krce, naduvanie, hnacky, NIC!
     Teraz neberie ziadne lieky okrem Salofalku. Ty uzivas nejake lieky?

 • Odpoveď :
  Andrea
  28/05/2018 at 20:41

  dobry vecer, mozem sa este opytat, co sa tyka produktu Absorb Plus, dnes som si objednala a napisali mi, ze na Slovensko este neposielali. Ci vy si z tej stranky neobjednavate? Myslela som si, ze je to overena stranka, tak snad mi to aj pride.
  Andrea

  • Odpoveď :
   ♥ Viera [Faith] ♥
   13/06/2018 at 19:02

   Ahoj,
   tak ako som písala v tomto článku https://cestauzdravenia.sk/je-operacia-vzdy-neodvratna/ , mne pomohla preposielať z USA Absorb plus sestrenica.
   Určite je možné objednať si priamo z USA, len je potrebné počítať s clom a DPH. To som platila aj ja, tak či tak.
   Dá sa však objednať aj z UK, kde je síce cena vyššia, ale vyhla by si sa clu a DPH a tiež prepravné náklady by mali byť nižšie.
   https://www.amritanutrition.co.uk/ltyg-11

   • Odpoveď :
    Andrea
    15/06/2018 at 22:21

    pani Vierka, dakujem moc. Andrea

   • Odpoveď :
    Veronika
    28/07/2020 at 09:21

    Dobrý deň prajem, mám UC a vo vážnom stave kde nič nezaberá. Chcela by som začať s toutou diétou ale nevyznám sa v Tom. Prosím poraďte mi čo si mám presne zakúpiť. Ďakujem

 • Odpoveď :
  Andrea
  28/05/2018 at 11:51

  Dobrý deň,

  ešte Vás chcem poprosiť, či ste neskúšali Neocate? Len neviem zistiť, či patrí zv. elemental diet, alebo polymérnej dietetickej potraviny, že možno preto, že je to polymérna potravina, mi nerobil dobre. Pálila ma po ňom záha, tak už sa obávam aj niečo objednať. A Absorb Plus ten sa mi pozdáva, len mám alergiu na mliečnu bielkovinu ( viem, je zbavený kazeínu a laktózy), ale obsahuje srvátku, tak tiež neviem, ako budem reagovať, ale tak skusím ten s vanilkou bez cukru. Ďakujem za článok, veľmi mi pomohol. Andrea

 • Odpoveď :
  Andrea
  28/05/2018 at 11:44

  Dobrý deň,

  ešte Vás chcem poprosiť, či ste neskúšali „neocate“, sú dva druhy, je aj na predpis ( do 1. roka, alebo od 1. roka ten užívajú aj dospelí) lebo ten mi nerobil dobre ( pálenie žáhy), len neviem, či je to tzv. elemental diet, alebo polymérna dietetická potravina. Inak ten Absorb Plus vypadá dobre, tak vyskúšam ten vanilkový bez príchute, len mám alergiu na mliečnu bielkovinu ( síce vraj by nemal problémy robiť, lebo ako ste aj vy uvádzali, neobsahuje kazeín a ani laktózu, ale obsahuje srvátku, tak preto sa toho obávam, aby aj tento prípravok neskončil v koši).

  • Odpoveď :
   ♥ Viera [Faith] ♥
   13/06/2018 at 18:44

   Ahoj Andrea,

   prosím, tykaj mi, bude sa nám lepšie komunikovať 🙂
   Neocate som rovnako neskúšala.
   Podľa zloženia obsahuje Neocate glukózový syrup, čo (prosím ber ďalej uvedené s rezervou, nie som odborník) by mal byť monosacharid. Tiež obsahuje iba aminokyseliny, teda by mal patriť medzi tzv. prípravok olygomérny alebo elementárny, nie však polymérny.

   Ja ale nasledujem Autoimunitný protokol, o ktorom ešte budem písať, a v rámci neho nie je medzi tzv. povolenými potravinami kukurica.
   Je to z dôvodu možnej krížovej reakcie, keď imunitný systém zareaguje na potraviny obsahujúce kukuricu rovnakým spôsobom ako na lepok.
   Teda spustí zápal a imunitné reakcie.
   Možno preto si aj ty Neocate netolerovala, neviem, len hádam. Ja už som si odsledovala, že kukuričné produkty mi nerobia dobre.

   Užívala som Absorb plus a s tým mám skutočne výborne skúsenosti.
   Tiež sa nekamarátim ani s kazeínom ani laktózou, preto som nevedela stolerovať žiaden z bežne dostupných prípravkov na lekársky predpis.
   Tak verím, že Ti zloženie Absorb plus bude tiež vyhovovať.
   Nezľakni sa. Určite z neho ale budeš častejšie navštevovať wc a aj konzistencia obsahu stolice sa zmení.
   Nie som fyzik, ale súvisí to s osmózou.
   Na rozdiel od iných prípravkov som ale nikdy nemala nafúknuté tvrdé brucho, bolesti, kŕče atď.

   Pre istotu som sa v tomto smere pýtala adresne na stránke LTYG, čo povedia na prípravok ABsorb plus v súvislosti s alergiou na kazeín.

   Podľa ich stanoviska, citujem : „majorita ľudí s alergiou na mlieko je alergická buď na laktózu alebo dominantný proteín v mlieku – kazeín. Kravské mlieko obsahuje 80 % kazeínu a 20% syrovátky. Absorb Plus je 99.8% lactose free and neobsahuje žiaden kazeín. Proteín obsiahnutý v Absorb plus je prírodný, za studena extrahovaný izolát srvátky – VŠETOK kazeín bol odstránený. Preto Absorb plus by mal byť bezpečný a tolerovaný dokonca tými, ktorí majú „alergiu na mlieko“ – nakoľko z neho boli odstránené všetky bežné alergény.

   Akokoľvek, keď by niekto nevedel stolerovať srvátkový izolát, môžete siahnuť po vegánskom elementálnom nápoji. Výslovne pre tento účel sme navrhli tieto Vegánske elementárne balíčky :
   https://shoppe.listentoyourgut.com/vegan-elemental-shakes

 • Odpoveď :
  Andrea
  28/05/2018 at 07:07

  dobrý deň,
  chcela by som Vás poprosiť o radu, Vám nevadí, že “ Absorb Plus“ obsahuje maltodextrín? Vraj len glukóza ( dextróza) by sa mala používať. Ja mám SIBO a aj zápal tenkého čreva, ale čítala som, že maltodextrín je vyslovene nevhodný, tak teda neviem. Aj prípravok Vivonex Plus ho obsahuje.
  Čo som našla na trhu jediný je Elemental 028 extra powder, ale ten si treba objednať asi len zo zahraničia .
  Ďakujem moc za radu.

  • Odpoveď :
   ♥ Viera [Faith] ♥
   13/06/2018 at 19:29

   Ahoj,
   verím, že vieš po anglicky.
   Všetky informácie v tomto smere nájdeš na priloženom linku http://blog.listentoyourgut.com/maltodextrin-and-crohns-gut-biofilm/.

   Najmä pre teba dôležité informácie nájdeš v závere článku. Tu sa spomína, že popri elemental diet je mikrobiota (aj v prípade SIBO) v tráviacom trakte ovplyvňovaná jednak Diétou (elementárnou stravou) ale aj prostredníctvom tzv. protokolu na báze oleja z divokého stredomorského oregána.
   Ďalej je potom mikrobiota tiež ošetrená intenzívne po skončení Diéty, vysokými dávkami probiotík po dobu aspoň 6 mesiacov.

 • Odpoveď :
  Andrea
  12/01/2018 at 12:20

  Ahoj,prosim Ta,vyzera to,ze mam diagnozu SIBO,rada by som skusila elemental diet.Vies mi prosim poradit odkial objednat neochutenu verziu?Zrejme sacky Elemental 028.A neviem ake je davkovanie-kolko toho objednat-poradis mi,prosim? Dakujem velmi pekne!!!

  • Odpoveď :
   ♥ Viera [Faith] ♥
   13/01/2018 at 20:41

   Ahoj,
   s prípravkom Elemental 028 nemám skúsenosti a pokiaľ viem, tak u nás nie je možné ho objednať alebo si ho nechať predpísať lekárom. Ale možno by stálo za to skúsiť sa opýtať v lekárni. Ja osobne mám skúsenosti len s prípravkom Absorb Plus (https://shoppe.listentoyourgut.com/absorb-plus-elemental/).
   Pokiaľ ide o dávkovanie, pri každom prípravku sú rôzne energetické hodnoty. Takže ideálne je vypočítať si tvoj potrebný energetický príjem (spôsoby nájdeš na internete) a potom podľa energetických hodnôt prípravku už budeš vedieť vypočítať, koľko ho potrebuješ. Energetické hodnoty Elemental 028 nájdeš tiež na internete, ak by si sa rozhodla pre tento prípravok https://www.nutriciahcp.com/adult/products/Elemental_028_Extra_Powder/.

  Zanechaj komentár