Vyhlásenie


Táto stránka neposkytuje lekárske odporúčania a rady.

Cieľom tejto stránky je zdieľať skúsenosti a informácie o stravovaní a životom štýle, ktoré som nadobudla na ceste za kvalitnejším životom  s  autoimunitným ochorením, Crohnovou chorobou.

Všetky príspevky a informácie poskytované v rámci tohto blogu slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nesmú sa chápať ako lekárske rady alebo inštrukcie.  Poraďte sa so svojím lekárom alebo kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom o všetkých záležitostiach týkajúcich sa Vášho zdravia alebo o názoroch vyjadrených na tejto webovej stránke. Informácie uvedené na mojom blogu sú založené na najlepšom úsudku autora. Nikdy nezabúdajte na odborné lekárske rady alebo neodkladajte návštevu lekára, vychádzajúc len z informácii, ktoré  ste čítali na tomto blogu alebo v akomkoľvek súvisiacom materiáli.

Autorka tohto blogu nepreberá zodpovednosť za využívanie receptov a obsahu blogu a neručí za prípadné poškodenia. Využívanie informácii zverejnených na tomto blogu je výlučne na Vaše vlastné riziko a zodpovednosť.
Akékoľvek informácie alebo vyhlásenia o možných zdravotných benefitoch prisudzovaných jedlám alebo výživovým doplnkom zverejnené na tomto blogu neboli potvrdené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv ako nástroj  diagnózy, prevencie alebo liečby akéhokoľvek ochorenia.

Autorka tejto webstránky/blogu nepreberá zodpovednosť za obsah webstránok tretích strán na priložených linkoch a nezodpovedá za správnosť a informácie na týchto stránkach. Využívanie informácii zverejnených na týchto webstránkach je výlučne na Vaše vlastné riziko a zodpovednosť.

​Všetky recepty a myšlienky na tomto blogu sú duševným vlastníctvom zakladateľky a autorky tohto blogu a zároveň sú chránené zákonom o autorských právach. Fotky a recepty môžu byť použité, alebo šírené jedine s uvedením odkazu na tento blog. Akékoľvek šírenie obsahu tohto blogu bez uvedenia jeho odkazu je porušenie autorských práv. Recepty, informácie a myšlienky, ktoré sú obsahom tohto blogu nesmú byť použité na komerčné účely.